Coaching – Konzultace a řešení konkrétní situace

Máte-li zájem o individuální podporu při hledání nové životní cesty nebo řešení konkrétní situace, objednejte si jedinečný individuální produkt koučovacích služeb.

4 000 Kč
Dostupné
 • Máte-li zájem o individuální podporu při hledání nové životní cesty nebo řešení konkrétní situace, objednejte si jedinečný individuální produkt koučovacích služeb :  

  KOUČINK - AKCE

  Řešíte ve svém životě nějakou konkrétní situaci?

  Chcete najít optimální řešení?

  Máte víc možností a nevíte pro kterou je dobré se rozhodnout?

  Rádi byste změnili některé věci v životě podle svých představ?

  Nevíte si momentálně rady a potřebujete zjistit jaké kroky by byly nyní pro vás nejvhodnější?

  Chcete si ujasnit konkrétní věci, které vás momentálně zatěžují?

  Hledáte poznání, které může vést k výraznému zlepšení kvality vašeho života?

   

  Pomocí koučinku najdete odpovědi na konkrétní vaše otázky. Koučink vám pomůže ujasnit si, co by v dané situaci bylo pro vás nejvhodnější, přijdete na to, co můžete udělat proto, aby se situace, kterou řešíte změnila podle vašich představ.

   

  Prostřednictvím koučinku:

  - objevíte jak můžete naslouchat obrovské vnitřní síle, kterou jako poklad nosíte uvnitř sebe a tím můžete najít řešení pro jakoukoli situaci ve svém životě

  - uvědomíte si, že vše co potřebujete pro řešení konkrétní situace již máte uvnitř sebe, objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat

  - díky novému pohledu na situaci změníte své myšlení a stanete se tvůrcem své reality

   

  Víte že:

  - V životě můžete změnit cokoli jen když se k tomu rozhodnete a budete chtít.

  - Když budete v životě dělat stále to co děláte, budete mít jen víc toho, co máte.

  - V životě dostanete vždycky to, co si zasloužíte, ať už se vám to líbí nebo ne.

  - Když znáte cestu po které jdete, potom znáte i cíl, kterému spěcháte vstříc.

  - Vždycky máte jen takový život, jaký si vytvoříte, jste tvůrcem své reality.

  - Každé zklamání nabízí současně ten největší potenciál k osobnímu růstu.

  - Ať už váš život v tuto chvíli vypadá jakkoliv, je výsledkem toho, co jste sami stvořili.

  - Věčný svit slunce vytváří jen vyprahlé pouště.

  - Když sami sebe nemáte rádi, proč by vás měl mít rád někdo jiný.

   

  Krédo optimisty se poprvé objevilo v roce 1912 v knize Christiana D. Larsona „Vaše schopnosti a jak je využít.“ Zkrácenou verzi použila skupina lidí, kteří si říkají Optimist Internacional. Působí po celém světě a soustředí se na šíření pozitivního myšlení.

   

  Krédo optimisty:

  Slibte si, že budete:

  - Tak silní, že vám nic nenaruší klid v duši.

  - Každý den šířit pozitivní slova o zdraví, štěstí a úspěchu.

  - Všechny své přátele podporovat a přesvědčovat, že v nich něco je.

  - Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.

  - Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.

  - Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.

  - Pouštět z hlavy chyby minulosti a budete se snažit o větší úspěchy v budoucnosti.

  - Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.

  - Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.

  - Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní abyste se nebáli, a natolik šťastní

    abyste si nepřipouštěli problémy.

  - Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu-nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.

  - Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.

   

  „Vaše přesvědčení určuje to, co zažíváte. Neexistují žádné vnější příčiny.“

  David Hawkins

   

  „Nevědomě požadujete všechno, co prožíváte, a ostatním dodáváte prožitky, které podvědomě požadují oni.“

  Susan Shumsky

   

  „Nic nedokáže zastavit člověka, který má správný vnitřní postoj, aby dosáhl svého cíle. Nic na světě nedokáže pomoct člověku se špatným vnitřním postojem.

  Thomas Jefferson

   

  Cílem koučinku  je  nalézt nový nápad, myšlenku, objevit AHA moment, který povede k řešení vaší  konkrétní situace, problému nebo dilematu pro váš šťastnější, kvalitnější a hodnotnější život.

  Koučování je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat.

   

  Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

  Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

  Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

  Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

  Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

  Můžete probudit svou vnitřní sílu.

  Můžete zbourat mýty, osvobodit se.

  Můžete zažít osobní hrdinství.

  Můžete získat pocit, že jste se znovu narodili pro svůj nový život.

  To vše můžete, když budete chtít.

  Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad.

  K tomu vám může pomoci skvělý průvodce, váš osobní kouč.

   

  „Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

   

  Co je koučink:

  Koučink  je moderní metoda osobního rozvoje, která umožňuje využít plného potenciálu osobnosti. Je to metoda, která pomáhá najít cestu k řešení různých životních situací a dosahovat konkrétních vytyčených cílů. Pomocí koučinku lze získat nový způsob myšlení a konání, který umožní uvažovat v širší perspektivě a nacházet tak nejlepší a nejrychlejší způsob k dosažení stanoveného cíle.

   

   Koučink je:

  - vysoce efektivní způsob, který pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí skrytý potenciál člověka

  - metoda, která prostřednictvím specifického kladení otázek vede klienta k nalezení vlastních odpovědí a řešení

  - způsob jak lze dosáhnout určitého cíle při zaměření ne na problém ale na řešení

  - způsob jak docílit efektivní požadované změny v konkrétních oblastech života

  - metoda, která  se zaměřuje na podporující pozitivní zpětnou vazbu a zvyšuje tak motivaci k dosažení cíle

  - prostředek jak rychle účinně a efektivně dojít ke stanovenému cíli

   

  Přínosy koučinku:

  - zvýšení osobní výkonnosti, efektivity a zlepšení myšlení

  - nalezení životní rovnováhy

  - snadnější dosahování stanovených cílů

  - schopnost udělat důležitá rozhodnutí nebo změny

  - posílení sebedůvěry

  - rozvinutí svého profesního a životního potenciálu

  - zlepšení vztahů a komunikace

   

  Témata ke koučování:

  - AKCE – Podpora při řešení konkrétní situace v životě 

  - LÁSKA – Podpora při hledání životního partnera 

  - PARTNERSTVÍ – Podpora při řešení partnerských krizí 

  - KARIÉRA – Podpora při hledání ideálního profesního uplatnění  

  - TALENT – Podpora při odhalení vlastních talentů  

  - EMOCE – Podpora pro snadnější zvládání emocí  

  - PROSPERITA – Podpora při vytváření finanční svobody a prosperity 

  - KOMUNIKACE – Podpora pro efektivní komunikaci 

  - ZDRAVÍ  - nalezení pevného zdraví 

  - ČAS - Podpora pro využívání volného času 

  - SEBEVĚDOMÍ – Podpora  při posílení sebevědomí

  - VZTAHY – Podpora pro kvalitnější mezilidské vztahy 

  - NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – Podpora při nástupu do nového zaměstnání nebo návrat do zaměstnání po mateřské dovolené 

  - ROZHOVOR – Podpora při příprava na důležitý rozhovor nebo pracovní pohovor 

  - VYSTOUPENÍ – Podpora při přípravě mluvení před skupinou lidí nebo ři přípravě na veřejné vystoupení 

  - SEBEREALIZACE – Podpora pro vyšší životní spokojenost a seberealizace 

  - KRIZE – Podpora při řešení životních krizových situací 

  - STRACH – podpora při práci se strachem a obavami 

  - BALANC – Podpora při hledání životní rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem 

  - ZÁVISLOST – Podpora při řešení různých druhů závislostí 

  - WORKAHOLISMUS – Podpora při řešení workaholismu  

  - ZMĚNA – Podpora při hledání vlastní identity a změny života 

  - SMYSL ŽIVOTA – Podpora při hledání smyslu života a řešení únavového syndromu 

  - STRES – Podpora při hledání vnitřního klidu a eliminování stresu 

  - IMAGE – Podpora při vytváření nové osobní image

  - PŘÁNÍ – Podpora pro zvýšení magnetizace pro plnění vlastních přání 

  - VZHLED – Podpora při zlepšování vlastního vzhledu a zvýšení osobní přitažlivosti

  - HUBNUTÍ – Podpora při získávání štíhlejšího, vitálnějšího a přitažlivějšího těla 

  - HOJNOST – Podpora na cestě k hojnosti a finanční nezávislosti

  - PENÍZE – Podpora při řešení finančních situací 

  - FINANCE – Podpora při vytváření nových finančních zdrojů 

  - ZÁMĚR – Podpora při vytváření záměru

  - DILEMA – Podpora při řešení dilematu a rozhodnutí 

  - PREZENTACE – Podpora při vytváření vlastní prezentace

  - STYL – Podpora při vytváření vlastního osobitého stylu 

  - VIZE – Podpora při propojování osobní vize s realizací

  - ZDROJE – Podpora pro lepší využití zdrojů 

   

  Typické situace pro koučování se záměrem:

  - prožívat svůj život více v klidu a beze stresu

  - ujasnit si jak pokračovat ve svém partnerském životě

  - ujasnit si kam jít dál ve svém profesním životě

  - zorientovat se ve svých pracovních projektech, stanovit si priority

  - změnit některé své neefektivní návyky

  - zefektivnit své pracovní projekty a vydělávat více peněz

  - docílit rovnováhy mezi osobním a pracovním životem

  - zhubnout a zdravěji žít

  - zvýšit své sebevědomí v konkrétní oblasti

   

  Nejčastější výsledky koučinku

  - jsem schopen se rychleji a přesněji rozhodovat

  - umím si lépe stanovit priority a hospodařit se svým časem

  - dokáži se zaměřit na konkrétní výsledek a snadněji ho dosáhnout

  - mé cíle jsou jasnější a jednoznačnější, vím přesně o co usiluji

  - více si věřím, vím kam v životě směřuji

  - znám svou hodnotu, více si sebe vážím, mám zdravé sebevědomí

  - daří se mi lépe využívat svůj potenciál

  - vytvářím kvalitnější vztahy a lépe komunikuji

  - jsem tvůrcem své reality

   

  Při koučování klienta využívám tyto postupy a modely:

  - Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů

  - Model GROW- cíle, realita, alternativy, akce

  - NLP – Neurolingvistické programování

  - Model CREATE – tvoření nového myšlení

  - Model FEELING – kontrola akcí  s citem

  - Techniku Psychografien – komunikace formou grafických obrazů

  - Konstelační techniky - metody pomáhající rozpoznat skryté souvislosti

  Cena koučinku odpovídá jedné koučovací hodině

   

  Cena: 4000,--